Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik öncelikli sorumluluklarımız;

 • Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak.
 • Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek.
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek.
 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak.
 • İş Etiği Kuralları (SA-ETIK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek.
 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek.
 • Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak.
 • Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi geliştirmek.
 • Su kullanımını azaltmak.
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak.
 • Oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım ile ekonomik değer oluşturmak.
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak.
 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salımını azaltmak.
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak.
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak.
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek.
 • Ürün ve hizmetlerimizin etkilerini yaşam döngüleri boyunca ele almak
 • Çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını dikkate almak.
 • Daha yüksek ekonomik değer üretmek ve dağıtmak.
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve sürdürülebilir karlılığı sağlamak.
 • Kurumsal riskleri erken tespit edip önlem alarak, kurum genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.
 • İş sürekliliği yönetimi prensiplerimizle, kritik ürün ve hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak.
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak.
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak.
 • İnovasyonu ve kurumsal girişimciliği kurum kültürümüzün odağına yerleştirmek ve uygulamalarının yayılımını paydaşlarımızın katılımı ile sağlamak.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN!

Firmamız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, bizleri tanımak için bize her zaman ulaşabilirsiniz…